Schouwburguitvoering Pink Floyd – The Wall

De vereniging ontving een mail van het VI met het onderstaande:

“Onlangs ontvingen wij bericht van Paul Kuiper (LTZ2OC, Directie Communicatie, Coördinator Sprekerspool bij Ministerie van Defensie). Dhr. Kuiper is actief betrokken geweest bij een schouwburg-uitvoering van het Pink Floyd album The Wall, uitgevoerd door een koor met professionele band en geluids- en lichteffecten. Op de planning staat om highlights van de show uit te voeren op de Veteranendag Velsen in 2020. Graag zou de organisatie de voorstelling ook voor andere veteranen willen opvoeren, zoals de generatie Dutchbat.”

Is er iemand die geïnteresseerd is om dit op te pakken en te kijken welke mogelijkheden er zijn?

Share This Post
Have your say!
00

Leave a Reply