Update gezondheidsrisico’s – 13-10-2019

Na een wat moeizame start is een overleg geweest om inhoudelijk te bespreken wat gedaan moet worden rond de gezondheidsrisico’s op Potocari en Lukavac. Defensie nam het punt serieus.

Afgesproken is dat in kaart gebracht gaat worden waar, welke gevaarlijke stoffen waren (ook op andere locaties), wie daar geplaatst waren en dan te starten met een informatiepunt. Aansluitend en parallel wordt gekeken naar de medische begeleiding.

Wij hebben Defensie gewezen op de werkgevers verantwoordelijkheid naar het lokaal ingehuurd personeel. Dit wordt onderzocht. In november wordt een vervolgoverleg gevoerd.

Share This Post
Have your say!
10

Leave a Reply