Update: Overleg met Minister Bijleveld – 13-10-2019

Op 14 oktober is een overleg met de Minister van Defensie gepland. Het is gebruikelijk om voor zo’n overleg met staffunctionarissen te bespreken welke onderwerpen op tafel moeten komen. Dat is afgelopen week gedaan. De volgende punten worden morgen besproken:

  1. Onderscheidingen en verjaring (Zie post Update Decoraties)
  2. PTSS-protocol en uitvoeringsdocument
  3. Contact overlevenden Srebrenica, herdenking 11 juli 2020 en voorstel Monument (Zie post Update Overleg met Overlevenden)
  4. Voortgang onderzoek Dutchbat-III (Zie update Onderzoek Dutchbat 3)
  5. Rondvraag en afronding

De scherpe lezer ziet dat er op het tweede punt geen update is geweest. Dit klopt. Er is een aantal jaar geleden een evaluatie van het PTSS protocol geweest. Tijdens deze evaluatie werd duidelijk dat wat er in het protocol stond en wat er in de praktijk besloten wordt, vaak niet met elkaar in overeenstemming zijn.

Over dit punt wordt verder gesproken. Wij vinden het van belang dat helder wordt waarom dit het geval is en hoe dit verbetert kan worden.

Share This Post
Have your say!
10

Leave a Reply