Update overleg over decoraties – 13 okt 2019

Er is een eerste overleg geweest rond decoraties. Hierbij is zowel gesproken over individuele dapperheid onderscheidingen ( kruis van verdienste / bronzen kruis ), over normale onderscheidingen (zoals het ereteken van verdienste/ zilveren rood erekoord), over collectieve onderscheidingen voor geheel Dutchbat 3 zoals (bijvoorbeeld het kruis van recht en vrijheid of een speciale Dutchbat 3 medaille en ook over een onderscheiding aan het vaandel van het 13e voor geheel Dutchbat 3 bijvoorbeeld de bronzen leeuw of de Prins Maurits medaille.

Het draaginsigne had een erkenning moeten zijn. Maar voor velen is de manier waarop de uitreiking is gegaan, de jaren erna waarin nog steeds geen erkenning was te bemerken en ook de speld zelf, dat in ieder geval niet. We hebben aangegeven dat het goed is om te kijken of dit niet alsnog op een respectvolle manier gedaan kan worden zodat dit maal wel erkenning blijkt en het model aangepast kan worden aan de gangbare modellen zoals ex kct , ex marinier, ex lumbl.

Over de individuele decoratie is helder geworden dat voor alle dapperheidsonderscheidingen een verjaringstermijn geldt van 10 jaar. Dat zou betekenen dat deze per definitie niet uitgereikt kunnen worden aan DB III veteranen, zelfs als ze daarvoor normaal wel in aanmerking zouden zijn gekomen. Er is een mogelijkheid dat tijdens de beoordeling (er is een heel proces waarin onderzocht wordt of handelingen/gebeurtenissen ook daadwerkelijk hebben plaats gevonden) niet gekeken wordt naar verjaring, echter is de verjaring opgenomen in de wet.

Tijdens het overleg met de minister van defensie op 14 oktober wordt daarom aan haar gevraagd of zij, als dit voor komt, de intentie heeft om dan te kijken hoe alsnog een dergelijke onderscheiding gegeven kan worden. Of dat er anders een of koninklijke ( erepenning van mensvredeslievendheid in zilver of goud ) of anders gezinde medaille uitgereikt kan worden vanuit defensie zelf bijv :ereteken van verdienste in koper, zilver of goud.

Tijdens het komende Dutchbat onderzoek zal ook gekeken worden naar erkenning en wat daarvoor van belang is. Decoratie kan daar belangrijk voor zijn. Misschien niet voor iedereen, maar zeker voor een aantal personen. Ook als burger. Laat het daar dus zeker weten.

Share This Post
Have your say!
00

Leave a Reply