Update: Reunies en ontmoetingen – 13-10-2019

De afgelopen jaren is er eigenlijk alleen maar onderling contact op 5 mei en veteranendag. Enkelen ontmoeten elkaar op eigen initiatief, maar van reünie-achtige bijeenkomsten zijn er niet. Volgens jaar is het 25 jaar, dus het is goed om hier ook naar te kijken.

Tijdens overleg over dit onderwerp kwam naar voren dat wij als Dutchbat 3 eigenlijk niet zelf herdenken. Terwijl we twee collega’s zijn verloren. Wij herdenken wel mee zoals op 11 juli in Den Haag.

Daarom is het idee ontstaan om volgend jaar bijeenkomsten te organiseren rond de momenten waarop Jeffrey en Raviv zijn gevallen. Tijdens die dag is dan een moment van herdenken en aansluitend een mogelijkheid om elkaar ook gezellig te ontmoeten. Daarnaast blijft 5 mei en veteranendag natuurlijk.

Dat betekent dat in het eerste half jaar er toekomstig dingen georganiseerd worden, maar dat het tweede deel nog open staat en geen bijeenkomsten kent. Hier gaan we nog verder naar kijken.

Share This Post
Have your say!
10
3 Comments
  1. Ik vind dat wij veel meer aandacht moeten opeisen omtrent Jeffrey en Raviv helaas heb ik tot op de dag van vandaag spijt mbt tot mijn uiting door een tattoo artist die een datum verkeert op me rug heeft gezet en weigert het op te lossen en zijn shop nu heeft gesloten en ik helemaal geen verhaal meer kan halen

    • Mijn vorige post komt niet over zo als ik het bedoelde en had het niet op mij zelf mogen betrekken

Leave a Reply